Chráníme práva spotřebitelů i PRODEJCŮ

PORADNA  PRO  SPOTŘEBITELE  I  PRODEJCE

Poradenská a konzultační firma pro řešení reklamací spotřebního zboží a služeb

Přestože nemáme žádný příjem a provoz poradny je tudíž zajišťován pouze z vlastních prostředků a  ze sponzorských darů, poradenství poskytujeme zcela zdarma. Pokud si i Vy myslíte, že naše činnost je potřebná, společnosti prospěšná a pomohla Vám ve Vaší situaci, můžete nás podpořit jakoukoliv finanční částkou. V případě, že budete potřebovat potvrzení do účetnictví o poskytnutém daru, rádi Vám jej zašleme

Na provoz poradny  v  roce 2017 přispěli:

obce a města:

Albrechtice nad Orlicí,  Kvasiny, STÁRKOV, KOCLíŘOV, Jaroměř, Janov, Lovčice, karel Strnad, DOMÁCÍ POTŘEBY aLBRECHTICE,     JAN mOTYKA, eLEKTRA JANEČEK KOSTELEC NAD ORLICÍ                                                                                                                                                             

 

 

Web vytvořil / Webdesing úprava

sorf.michal@seznam.cz

Ochraňme seniory!

Vzdělávání lektorů pracujících se seniory v ochraně před nekalými praktikami prodejců,
CZ.1.07/3.2.10/05.0038

Sdružení spotřebitelů Královéhradeckého kraje

 

Obsahem projektu je vyškolit potřebný počet lektorů, kteří pracují se seniory a pomáhají jim zvládat problémy každodenního života. Tito lektoři 

budou posléze přenášet vědomosti potřebné k ochraně seniorů, získané na základě absolvovaného školení na konkrétní skupiny seniorů. Jedná se tedy o růst kvality služeb pro seniory především v oblasti jejich ochrany před podvodnými prodejci a řešení případných následků.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je úspěšné vyškolení příslušných pracovníků, zvýšení jejich znalostí, dovedností, kompetencí do té míry, aby dokázali účinně pomáhat seniorům v těchto oblastech:

 • Prevence možných problémů, do kterých se mohou svým neuváženým jednáním dostat
 • Prevence neuváženého podepisování jakýchkoliv smluv
 • Prevence před lživým jednáním podomních prodejců
 • Schopnost rozeznat nekalé praktiky a diskriminaci
 • Prevence před kriminalitou
 • Eliminace negativních následků neuváženého chování seniorů pod tlakem všudypřítomné masivní reklamy a psychologické manipulace na předváděcích akcích
 • Zlepšení orientace na trhu, podpora rovnocenného přístupu k informacím
 • Orientace ve správném nákupu a reklamačním řízení
 • Prevence zadluženosti
 • Pomoc v situacích, do kterých se senioři svým neuváženým chováním dostanou
 • Pocit většího bezpečí - senioři musí nabýt jistotu, že v jejich blízkosti existuje člověk, na kterého se mohou v případě potřeby obrátit se žádostí nejen o radu, ale také o sepsání dopisu, smlouvy, žádosti, atd. Vyhledání profesionální pomoci je totiž pro většinu z nich finančně zcela nedostupné.

Proč jsme si vybrali toto téma?

Senioři, jako nejdůvěřivější a psychicky nejméně odolná skupina, jsou častými a bohužel také nejsnadnějšími terči nekalých a agresivních obchodních praktik. Jsou například pozváni na výlet za 49,-Kč s obědem zdarma, jenomže místo na výlet autobus zamíří do odlehlé restaurace, kde jsou seniorům po dobu několika hodin zkušenými manipulátory masírovány mozky a je jim nabízeno několikanásobně předražené a nekvalitní zboží. Navíc zde často podepíší úvěrovou smlouvu s lichvářským úrokem, takže konečná, bohužel jimi podepsaná, částka mnohdy dosáhne výše, kterou nejsou schopni do konce života splatit a dluhy tak zdědí jejich potomci.

Přestože v oblasti legislativy došlo k určitému posunu implementací evropských směrnic do českého práva, podnikatelé zákonná ustanovení nerespektují, stále hledají způsoby, jak zákon obejít a bohužel se jim to daří. Jednání některých pořadatelů již hraničí s hyenizmem a tudíž je třeba situaci urychleně řešit. Podobné je to i s podomními prodejci. Protože ale uvedené způsoby prodeje zakázat nelze, je potřeba problém řešit z druhé strany, tedy účinnou a hlavně soustavnou prevencí, které se bohužel nikdo nevěnuje a která je tudíž hlavním smyslem tohoto projektu.

 

Koho chceme oslovit?

Lidi s neformální autoritou ve svém okolí, kteří pomáhají seniorům ať už profesionálně nebo dobrovolně. Z nich vytvoříme skupinu osob, školitelů, kteří budou schopni efektivněji a účinněji pečovat o „své“ seniory, popřípadě proškolí další lektory. Motivací cílové skupiny by mělo být vědomí, že jsou schopni pomoci seniorům, kteří jsou psychicky slabou, tedy snadno napadnutelnou a proto také nejrůznějšími podvodníky nejvyhledávanější skupinou obyvatel s cílem co nejvíce ochránit skupinu seniorů. Základní vzdělávací kurz jim více napomůže odhalovat nešvary a špatné praktiky, které jsou dnes dennodenně praktikovány na seniorech.

Účastníci školení získají takový rozsah znalostí, aby mohli seniorům, případně i dalším, sami (tedy bez pomoci nějaké další osoby nebo organizace) pomoci v situacích, do kterých se senioři svým neuváženým jednáním dostanou, a především vhodnými a praktickými příklady je přesvědčit, aby se uvedených akcí nezúčastňovali, aby uměli odmítnout podomního prodejce, nepouštěli do bytu neznámé osoby, nepodepisovali nic, čemu dokonale nerozumějí atd.

Klíčové aktivity

I. Zahájení projektu, příprava potřebných dokumentů pro projekt a nastartování projektového a lektorského týmu.

Cílem aktivity je vytvoření nového vzdělávacího programu zaměřenéh

o na vzdělávání školitelů pro oblast ochrany seniorů. Po zahájení budou členové realizačního týmu seznámeni s cíli projektu, plánovanými postupy, úkoly jednotlivých účastníků a časovým harmonogramem. Součástí aktivity jsou tyto činnosti:

 • příprava a realizace úvodního workshopu
 • příprava obsahu modulárního vzdělávacího programu
 • tvorba pracovní verze metodického materiálu pro lektory
 • tvorba pracovní verze studijního materiálu pro účastníky
 • nastavení hodnotících kritérií pro potřeby evaluace projektu, metodických a studijních textů
 • korektura a oponentura vytvořeného studijního a metodického materiálu a jejich vytištění
 • výběr a oslovení cílové skupiny (vytipované na základě dotazníkového šetření v rámci vstupní analýzy)
II. Realizace vzdělávacího programu

Tato klíčová aktivita je významnou částí projektu pro další uplatnění vzdělávacího programu. Jejím cílem je realizovat pilotní cyklus vzdělávání cílové skupiny dle materiálů a metodik sestavených týmem odborníků. V této KA bude realizováno pilotní vzdělávání cílové skupiny a na základě zpětných vazeb od účastníků, hodnocení odborného garanta (jeden z lektorů) a výstupů evaluačního workshopu bude cyklus připraven pro závěrečnou klíčovou aktivitu.

Účastníci absolvují prezenční formu studia s možností praktického procvičení některých modulů přímo v PC, komunikace s lektory a přípravou na závěrečný test. Vzdělávání proběhne v pronajatém zařízení, účastníci budou mít možnost neformální výměny zkušeností mimo vlastní vzdělávání.

III. Ukončení projektu: vypracování meto
dických dokumentů

Cílem evaluačního a závěrečného workshopu, který proběhne po ukončení cyklu školení a bude realizován na závěr projektu, je odpověď na následující otázky:

 • zda aktivity odpovídaly potřebám cílových skupin;
 • zdali rozšířit, pokračovat, změnit nebo zrušit nějaké vzdělávací moduly
 • zjištění míry dosažených cílů, nastavení a vyhodnocení kritérií úspěšnosti dosažení cílů
 • udržitelnost projektu

Harmonogram a obsah pilotního vzdělávacího programu